Vertrouwd, vakkundig en snel.

USP Check Klanttevredenheid landelijk 8,9

USP Check 4 jaar Bovag garantie

USP Check Behoud van fabrieksgarantie

15 december, 2017

ABS Autoherstel verlengt kwaliteitscertificering met drie jaar

ABS KIWA 1.jpg

Na diverse audits van het onafhankelijke instituut Kiwa, heeft ABS Autoherstel de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 met drie jaar verlengd. Op donderdag 7 december jl., vond tijdens de Algemene Ledenvergadering van ABS Autoherstel de officiële uitreiking van de certificaten plaats.

Omdat de in 2015 afgegeven certificaten geldig zijn tot 2018, heeft Kiwa in 2017 steekproefsgewijs audits uitgevoerd bij vestigingen en het Service Center van ABS Autoherstel. Daarnaast voert het Service Center zelf minimaal twee keer per jaar audits uit bij de aangesloten leden. In deze audits zijn ook de normensets geïntegreerd voor Duurzaam Repareren en Bovag Erkend Schadeherstel. ABS Autoherstel wil met deze centrale certificering haar kwaliteit borgen en haar leden duidelijkheid verschaffen in het woud aan keurmerken en normeringen.

Nico Stolk, directeur ABS Autoherstel: “Omdat we dit als keten regelen en onze leden hierin begeleiden, besparen we kosten en kunnen we tegelijkertijd een excellente kwaliteit garanderen voor onze opdrachtgevers. Wij zijn ontzettend trots op het feit dat we redelijk makkelijk door het auditproces zijn gekomen. Dat zegt iets over de geïmplementeerde processen en toont aan dat we inmiddels gewend zijn aan een nieuwe manier van werken.”

In 2015 werd ABS Autoherstel voor de eerste keer ketenbreed gecertificeerd op de kwaliteitsnormen ISO 9001, ISO 14001 en Duurzaam Repareren. Het was hiermee de eerste schadeherstelketen in Nederland die op deze uitgebreide wijze haar kwaliteit heeft geborgd.

Om de vestigingen optimaal te kunnen ondersteunen bij de handhaving van de binnen de certificering geldende normen is een centraal registratiesysteem geïmplementeerd. Hiermee worden alle acties voor de individuele vestigingen en het Service Center gestuurd en gemonitord.

Lees ook:

Ondernemers login